Bezpieczeństwo obsługi ręcznej
Ten kurs wyszkoli Ciebie w zrozumieniu ryzyka zagrożenia, związanego z ręcznym przemieszczaniem oraz pomoże przeprowadzić ocenę ryzyka i wdrożyć środki kompleksowe w celu zapewnienia kontroli i bezpieczeństwa.
Cena £25 bez VAT-u

( 0 recenzje )
PolskiPOLSKI
2 - 3 Godziny
Nie ma dostępu

O kursie

Istnieje wiele przepisów chroniących bezpieczeństwo osób pracujących w branży turystycznej podczas wykonywania przez nich zadań, które dotyczą podnoszenia i przemieszczania ciężkich przedmiotów. Ważne jest, żeby byli odpowiednio przeszkoleni w zakresie procedur obsługi ręcznej i w pełni świadomie przestszegali „Regulaminu obsługi ręcznej” od 1992 r.

Każdego roku w pracy zdarza się mnóstwo wypadków w wyniku nieumiejętnego korzystania z obsługi ręcznej lub niewystarczająco odbytych szkoleń. Nasz kurs dotyczący obsługi ręcznej dostarczy Ci wymaganej wiedzy, aby dobrze zrozumieć zjawisko ryzyka, związanego z obsługą ręczną oraz jak fachowo przeprowadzić ocenę ryzyka i kompleksowo użyć środków kontroli i bezpieczeństwa.

Ponieważ obsługa ręczna jest w pracy bardzo ważną działalnością, ten kurs pomoże pracodawcom oraz pracownikom:

 • W pełni działać zgodnie z brytyjskim prawem w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa
 • Uzyskać więcej informacji na temat najnowocześniejszych praktyk w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, poleconych przez specjalistów

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich pracowników, od młodszego personelu do tych, którzy sprawują nadzór. Każdy, kto wykonuje zadania dotyczące obsługi ręcznej, takich jak transportowanie lub podnoszenie ciężkich przedmiotów będzie mógł dużo skorzystać z naszych szkoleń. Są to:

 • Pracownicy hurtowni
 • Pracownicy fizyczni
 • Personel logistyczny
 • Pracownicy na budowie
 • Administratorzy
 • Personel dostawczy
 • Asystenci na farmach

Nasz kurs dotyczący obsługi ręcznej jest w pełni akredytowany przez służbę certyfikacji CPD, dlatego dostarczy Ci informacji, jak należy bezpiecznie wykonywać obsługę ręczną. Wszystkie nasze kursy są akredytowane przez służbę certyfikacji CPD oraz są zgodne z powszechnie akceptowanymi wytycznymi Continuous Professional Development (CPD).

Zawartość kursu

Kurs dotyczący obsługi ręcznej zawiera następujące sekcje:

 • Prawodawstwo – w tym dziale zaprezentujemy „instrukcję obsługi ręcznej”, aby dokładniej przyjrzeć się zaistniałemu wypadkowi, jak unikać niebezpieczeństwa oraz jak według prawa należy wykonywać obowiązki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa
 • Identyfikacja ryzyka – określenie rodzajów szkód spowodowanych przez nienależne wykonywanie obsługi ręcznej jest ważne w celu zmniejszenia ryzyka. Uczący się uzyska wiedzę o pracach wysokiego ryzyka, ruchu i jak zadbać o bezpieczeństwo układu mięśniowo-szkieletowego.
 • Ocena ryzyka – sekcja pomoże Ci zrozumieć, co oznacza ocena ryzyka, w jaki sposób można zidentyfikować zagrożenia w miejscu pracy, rejestrować wszelkie nieprawidłowości oraz na bieżąco zaktualizować sytuację ryzyka
 • Zmniejszenie ryzyka – jednym z najlepszych sposobów kontroli ryzyka jest jego ograniczenie i w miarę możliwości wspólne go wyeliminowanie. Sekcja pomoże Ci dowiedzieć się o używaniu środków kontroli i zrozumieć jak można uniknąć niebezpieczeństwa w obsłudze ręcznej
 • Prawidłowe techniki – dowiesz się o tym jak należy prawidłowo przeprowadzić obsługę ręczną, co może zminimalizować oraz wyeliminować ryzyko urazu lub wypadku. Poprzez informację, zawartą w tej sekcji nauczysz się być doświadczonym w dźwiganiu, pchaniu, ciągnięciu i podnoszeniu ciężarów 

Format

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych naszych kursów, należy zalogować się osobiście na naszej strony szkoleniowej, aby następnie uzyskać na komputerze dostęp do kursu. Odpowiednio do tematu informacja w każdej sekcji jest podana w zwięzły i łatwy do zapamiętywania sposób. Pod koniec każdej sekcji na Ciebie czeka krótki test, a pod koniec kursu – dłuższy. Należy prawidłowo odpowiedzieć na 21 pytanie (z 30 pytań), aby było można pobrać i wydrukować certyfikat CPD jako plik PDF.

Czas trwania i limit czasowy

Cały kurs możesz ukończyć w przybliżeniu 2 – 3 godzin, choć możesz go przerobić w swoim własnym tempie..

Certyfikat

Po pomyślnym zakończeniu kursu możesz pobrać certyfikat w pliku PDF, który jest akredytowany przez CPD.