AUGUST MADNESS - Save 50% when you enrol by 31 August 2023 with code GET50 on checkout

Warunki korzystania

UWAŻNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI PRZED KORZYSTANIEM ZE STRONY

 

Owe warunki (wraz ze wszystkimi dokumentami, które odwołują się do nich) zostały określone poprzez warunki korzystania, na podstawie których możesz korzystać z naszej strony internetowej www.thetrainingterminal.com (nasz portal) jako zarejestrowany użytkownik lub jako gość. Korzystanie z naszej strony internetowej, otrzymanie do niej dostępu jak również przeglądanie naszego portalu wymaga rejestracji.

Proszę uważnie zapoznać się z warunkami korzystania z naszej witryny internetowej zanim jeszcze zaczniesz korzystać z niej, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na możliwość Twego korzystania z naszego portalu internetowego. Sugerujemy Ci wydrukowania owych warunków, aby odwoływać się do nich w przyszłości.

Jeżeli korzystasz z naszej strony internetowej oznacza to, że zaakceptowałeś nasze warunki oraz zgadzasz się z nimi.

Jeśli nie zgadzasz się na nasze warunki dotyczące korzystania, wtedy nie będziesz miał możliwości korzystania z naszej strony internetowej.

POZOSTAŁE WARUNKI

Niniejsze warunki korzystania relacjonują także z następującymi dodatkowymi warunkami, które również mają być uwzględnione przy korzystaniu z naszej strony internetowej:

  • Nasze Reguły Dopuszczalnych Działań zawierają szereg dopuszczalnych oraz zabronionych działań w ramach naszego portalu. Podczas korzystania z naszej strony internetowej, konieczne jest przestrzeganie owych Reguł Dopuszczalnych Działań.
  • Nasza Polityka prywatności opisuje warunki, na podstawie których są przetwarzane wszelkie dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie oraz te, które nam osobiście przekazujesz. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na takie przetwarzanie oraz zapewniasz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są prawdziwe.

Jeśli kupujesz kursy lub jakiekolwiek inne towary na naszej stronie internetowej, to w trakcie sprzedarzy stosowane będą nasze Warunki dostawy.

 

INFORMACJE O NAS

www.thetrainingterminal.com to strona obsługiwana przez Training Terminal Limited („my”). Jesteśmy firmą zarejestrowaną pod numerem 09704112 w Anglii i Walii, a naszą siedziba znajduje się pod adresem: 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, który jest również naszym głównym adresem handlowym.

 

ZMIANY DOTYCZĄCE OWYCH WARUNKÓW

Od czasu do czasu na tej stronie możemy zmieniać warunki korzystania oraz korygować owe warunki. Dlatego należy upewnić się, iż co pewien czas aktualizujesz tę stronę, albowiem wszelkie zmiany są dla Ciebie wiążące.

.

ZMIANY NA NASZEJ STRONIE

Nie udzielamy gwarancji, że nasza strona internetowa oraz treści na niej zawarte będą wolne od błędów lub pominięć.

Co pewien czas możemy zmieniać zawartość treści. Prosimy pamiętać, że nasza strona internetowa od czasu do czasu może być nieaktualna, a my nie jesteśmy zobowiązani do jej zaktualizowania.

DOSTĘP DO NASZEJ STRONY

Nie jesteśmy w stanie udzielić gwarancji, że nasza strona internetowa oraz jej zawartość będzie zawsze dostępna. Zapewniamy dostęp do naszej strony internetowej o charakterze tymczasowym dlatego możemy bez uprzedzenia cofnąć, wstrzymać lub zaprzestać aktualizacji naszej strony internetowej w całości lub jej części. Nie jesteśmy odpowiedzialni, jeśli z jakiegoś powodu nasza strona przez pewien czas albo o każdej porze będzie dla Ciebie niedostępna.

Użytkownik ma odpowiedzialność upewnić się, że każdy, kto uzyskuje dostęp do witryny za pośrednictwem połączenia internetowego jest świadomy spełnienia wszystkich obowiązujących warunków i przez to wyraża swoją zgodę na owe warunki. 

Użytkownik powinien dokonać wszelkich niezbędnych ustaleń, aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej.

KONTO I HASŁO

Jeśli otrzymałeś lub wybierasz hasło, kod identyfikacyjny lub inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, wtedy jesteś zobowiązany do traktowania owej informacji jako poufnej, która nie może być ujawniona osobom trzecim.

Zastrzegamy za sobą prawo do zablokowania dowolnego hasła lub kodu identyfikacyjnego, jeśli według naszej uzasadnionej opinii nie zostały spełnione owe warunki dotyczące korzystania.

Zastrzegamy za sobą prawo do zablokowania kodu identyfikacyjnego użytkownika lub wybranego przez Ciebie lub przydzielonego przez nas hasła za każdym razem, jeżeli według naszej uzasadnionej opinii nie została spełniona pewna reguła z pośród aktualnych warunków dotyczących korzystania.

Jeżeli podejrzewasz lub wiesz, że Twoje hasło zostało uzyskane przez kogoś innego, należy niezwłocznie zawiadomić nas na stronie: info@thetrainingterminal.com.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jesteśmy licencjobiorcami lub właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej zawartych na naszym serwisie internetowym włącznie z materiałami publikowanymi. Prawo do korzystania z owych dzieł jest chronione prawami autorskimi i obowiązuje na całym świecie jak również każde inne prawo zastrzeżone dla nas.

Użytkownik ma prawo do drukowania jednego egzemplarza oraz pobierania informacji z dowolnej strony lub ze stron naszego portalu dla użytku osobistego i może zwracać uwagę na działania innych osób w swoim środowisku odnośnie wszelkich treści umieszczanych na naszej stronie internetowej.

Nie wolno zmieniać treści na nośniku materialnym lub cyfrowym, które zostały wydrukowane lub pobrane w inny sposób. Nie wolno także dowolnie korzystać z rysunków, zdjęć, wideo lub ścieżek dźwiękowych czy rysunków graficznych oddzielnie od tekstu, z którym są połączone.

Należy zawsze traktować nasz status (i wszelkich zidentyfikowanych autorów) jako osób, którzy są autorami owych treści.

Nie wolno używać żadnych treści z naszej strony internetowej w celach komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub od naszych licencjodawców.

Gdybyś wydrukował, skopiował lub pobrał jakieś treści z naszej strony internetowej w sposób, który narusza warunki korzystania, wtedy natychmiastowo tracisz swoje prawo do korzystania z naszej strony, a my będziemy wymagać zwrotu lub zniszczenia wszelkich kopii materiałów, które zostały wypożyczone.

 

BEZOPARCIA NA TREŚĆ

Treść naszej strony internetowej przeznaczona jedynie dla przedstawienia informacji ogólnej. Nie ma na celu udzielenia porad, na które możesz się powoływać. Dlatego należy sięgnąć po radę do odpowiedniego profesjonalisty lub specjalisty przed podjęciem lub zaniechaniem podjęcia jakichkolwiek działań na podstawie treści naszej strony internetowej.

Pomimo, że dokładamy należytych starań, aby informacje na naszej stronie internetowej uaktualniać na bieżąco, nie udzielamy żadnych wyraźnych lub domniemanych gwarancji ani zapewnień, iż treści na naszej stronie internetowej są kompletne, dokładne, a także w pelni zaktualizowane.

 

OGRANICZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku śmierci lub innych obrażeń, które mogą wynikać z własnego zaniedbania lub innychnadużyćalbo także z powoduświadomegowprowadzenia w błąd, lub jakiegokolwiek innegoobciążenia, które jestniedozwolone albozostało ograniczone przez prawo angielskie.

W zakresie, dozwolonym przez prawo, wykluczamy wszelkie gwarancje, warunki, oświadczenia lub inne warunki, które mogą powoływać się na nasza stronę internetową lub jej treść, wyraźnie lub domniemanie.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek ponoszone straty lub szkody w przypadku jakiegokolwiek użytkownikaw skutek jego czynów niedozwolonych(włącznie z niedbalstwem), poprzez naruszenie obowiązków ustawowych, umowyetc., nawet jeśli taka strata lub szkoda była przewidywalna i pojawiła się w związku z:

  • Korzystaniem lub niemożnościąkorzystania z naszej strony internetowej; lub
  • W oparciu lub w wyniku korzystania z wszelkich treści wyświetlanych na naszej stronie internetowej.

Jeżeli jesteś użytkownikiem biznesowym, należy pamiętać, że w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za:

  • Przerwanie działalności biznesowej;
  • Utratę przewidywanych oszczędności;
  • Spadek wartości firmy, renomy lub utratę okazji biznesowych; lub
  •  Wszelkie wtórne lub pośrednie poniesionestraty lub szkody.
  •  Spadek sprzedaży, biznesu, zysków lub dochodów;

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej jako konsument, należy pamiętać, że oferujemy naszą stronę internetową wyłacznie dla użytku prywatnego oraz domowego. Na samym początku wyrażasz zgodę, że nie będziesz używał naszej strony w celu biznesowym lub handlowym, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty w Twoim biznesie, przerwy w działalności, utratę zysku lub utratę okazji biznesowych.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek ponoszone straty lub szkody, które są spowodowane działaniem wirusów, ataków wykorzystujących odmowę dostępu, lub innych materiałów szkodliwych technicznie, które mogą zainfekować programy komputerowe, sprzęt komputerowy, dane lub inne materiały wynikające z korzystania z naszej strony internetowej lub w wyniku pobierania jakichkolwiek materiałów zawartych na każdej stronie, która jest połaczona z naszym portalem.

Nie jesteśmy odpowiedzialni oraz nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, które są połączone z naszym portalem. Takie linki nie mogą być traktowane jako zakceptowane przez nas. Nie ponosimy także odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą się pojawić w skutek korzystania z nich.

Różne wykluczenia oraz ograniczenia odpowiedzialności będą skutkować na wszelkie zobowiązania, związane z dostarczaniem jakichkolwiek kursów, które używasz, jeżeli zostanie to określone w Zasadach i warunkach dostawy.

 

PRZESYŁANIE PLIKÓW NA NASZEJ STRONĘ

Przy wykorzystaniu dowolnej funkcji, która pozwala na przesyłanie plików na naszą stronę lub nawiązywanie kontaktu z innymi użytkownikami naszej strony internetowej, należy upewnić się, że to działanie jest zgodne z normami określonymi w Regułach Dopuszczalnych Działań.

Musisz zagwarantować, że wszelki wkład tego rodzaju nie sprzeciwia się owym normom, oraz wziąć na siebie odpowiedzialność za zwolnienie nas z jakiegokolwiek naruszenia tej gwarancji. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej jako konsument, oznacza to, że ponosisz odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody, które ewentualnie mogą się przytrafić w wyniku naruszenia owej gwarancji.

Wszelkie materiały przesyłane na naszą stronę będą uważane za niezastrzeżone oraz niekonfidencjonalne. Wtedy użytkownik zastrzega za sobą prawo własności względem udostępnianych treści, jednak jest zobowiązany do udzielenia dla nas oraz dla innych użytkowników strony ograniczonego pozwolenia do przechowywania, wykorzystywania oraz kopiowania owych treści, a także udostępniania je osobom trzecim z możliwością do dystrybucji.

Zastrzegamy za sobą również prawo do ujawnienia Twojej tożsamości osobom trzecim w wypadku ich świadczeń, że wszelkie przesyłane przez Ciebie treści na naszej stronie internetowej naruszają ich prawa do prywatności lub prawa własności intelektualnej.

Zastrzegamy za sobą prawo do usunięcia wszelkich postów dokonanych na naszej stronie internetowej, jeżeli naszym zdaniem, nie będą oni zgodne ze standardami określonymi w naszych Regułach Dopuszczalnych Działań.

Poglądy wyrażone przez innych użytkowników na naszej stronie internetowej nie przedstawiają naszych poglądów ani wartości.

 

WIRUSY

Nie udzielamy żadnej gwarancji, że nasza strona będzie w pełni bezpieczna i wolna od wirusów oraz błędów.

Jesteś odpowiedzialny za poprawność wkonfiguracji programów komputerowych, technologii informatycznych orazplatformypod czas uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. Należy skorzystać z własnego oprogramowania antywirusowego.

Nie wolno niewłaściwie wykorzystywać naszą stronę poprzez świadomie wprowadzanie trojanów, robaków, bomblogicznych, wirusów lub innego materiału, który jest technologicznie szkodliwy lub złośliwy. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionegodostępu do naszej strony internetowej czy serwera, na którym znajduje się nasza strona lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych, podłączonych do naszej strony internetowej. Nie wolno atakować naszej strony poprzez atak wykorzystujący odmowę dostępu lub za jego pomocą. Jeśli działasz z naruszeniem tego przepisu, uważa się to za popełnienie przestępstwa na mocy ustawy Computer Misuse Act od roku 1990. Wszelkie podobne nadużycia prawne będą zgłaszane do odpowiednich organów ścigania i we współpracy z nimy będziemy dążyć to ujawnianie tożsamości przestępcy. W przypadku takiego naruszenia przepisów prawnych oraz wspomnianego wyżej przepisu, korzystaniez naszej strony internetowymbędzie natychmiast uniemożliwione.

LINKI DO NASZEJ STRONY

Nie udzielamy żadnej gwarancji, że nasza strona będzie w pełni bezpieczna i wolna od wirusów oraz błędów.

Jesteś odpowiedzialny za poprawność w konfiguracji programów komputerowych, technologii informatycznych oraz platformy pod czas uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. Należy skorzystać z własnego oprogramowania antywirusowego.

Nie wolno niewłaściwie wykorzystywać naszą stronę poprzez świadomie wprowadzanie trojanów, robaków, bomb logicznych, wirusów lub innego materiału, który jest technologicznie szkodliwy lub złośliwy. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do naszej strony internetowej czy serwera, na którym znajduje się nasza strona lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych, podłączonych do naszej strony internetowej. Nie wolno atakować naszej strony poprzez atak wykorzystujący odmowę dostępu lub za jego pomocą. Jeśli działasz z naruszeniem tego przepisu, uważa się to za popełnienie przestępstwa na mocy ustawy Computer Misuse Act od roku 1990. Wszelkie podobne nadużycia prawne będą zgłaszane do odpowiednich organów ścigania i we współpracy z nimy będziemy dążyć to ujawnianie tożsamości przestępcy. W przypadku takiego naruszenia przepisów prawnych oraz wspomnianego wyżej przepisu, korzystanie z naszej strony internetowym będzie natychmiast uniemożliwione.

 

ZASOBY NA NASZEJ STRONIE ILINKI STRONY TRZECIEJ

W przypadku, gdy nasza strona internetowa zawiera linki do obcych witryn internetowych i zasobów dostarczanych przez stronę trzecią, owe linki trzeba uważać za takie, które podane zostały jedynie dla udzielenia informacji.

Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością owych witryn lub zasobów.

 

JURYSDYKCJA I STOSOWANE PRAWO

Jeśli korzystasz z serwisu jako konsument, należy wziąć pod uwagę, że warunki korzystania są regulowane poprzez prawo angielskie. Zgadzamy się, że sądy Anglii i Walii mają jurysdykcję nie powszechną. Jednakże, jeśli jesteś mieszkańcem Szkocji, postępowanie również może wszcząć w Szkocji, a jeśli jesteś mieszkańcem Irlandii Północnej postępowanie również może wszcząć w Irlandii Północnej.

Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym, niniejsze warunki korzystania (oraz wszelkie nie wynikające z umowy sporu lub domagania) podlegają pod prawo angielskie. Powszechną jurysdykcję posiadają sądy Anglii i Walii.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aby skontaktować się z nami, prosimy o wysłanie e-maila info@thetrainingterminal.com

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.