Γνώση Πρώτων Βοηθειών
'Eνα μάθημα για βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών που καλύπτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να σας εξοπλίσει με τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την διατήρηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

( 0 σχόλια )
ΕλληνικαΕλληνικα
2 - 3 ώρες
Μη διαθέσιμος

Σχετικά με Το Μάθημα

Η βιομηχανία της φιλοξενίας μπορεί να παρουσιάσει μια σειρά από κινδύνους τόσο για το προσωπικό όσο και για τους πελάτες, και ως εκ τούτου η γνώση πρώτων βοηθειών είναι απολύτως απαραίτητη. Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένας συνάδελφος ή πελάτης θα αρρωστήσει και με το γνωρίζετε τι κάνετε μπορείτε να σώσετε ζωές.

Το μάθημα της Γνώσης Πρώτων Βοήθειων έχει σχεδιαστεί για εργαζόμενους που εργάζονται σε οποιοδήποτε θέση στον τομέα της φιλοξενίας – από το προσωπικό της κουζίνας μέχρι τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή. Το μάθημα θα σας εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις για να διατηρήσετε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και να λάβετε τη σωστή δράση όταν προκύπτει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το μάθημα αυτό είναι κατάλληλο για νέους εργαζόμενους, αλλά και έμπειρο προσωπικό που μπορεί να επωφεληθεί από την ανανέωση υπάρχουσων γνώσεων.

Περιεχόμενο μαθήματος

  • Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Γιατί είναι σημαντικές και οι σωστές διαδικασίες και πολιτικές που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού
  • Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες – Όταν είναι απαραίτητο, να γίνει βασική υποστήριξη της ζωής, θέση ανάνηψης και διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας
  • Οι τραυματισμοί και οι ασθένειες – Κοινοί τραυματισμοί και ασθένειες που συναντώνται στον εργασιακό χώρο και πώς να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνιση τους, εστιάζοντας σε θέματα όπως στελέχη, διαστρέμματα, βλάβη στα μάτια, ηλεκτροπληξία, πνιγμό, αλλεργικές αντιδράσεις και καρδιακή προσβολή
  • Πληγές και αιμορραγία

Δομή

Το διαδραστικό μάθημα e-learning σας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσετε στο δικό σας ρυθμό, αποκτώντας όλες τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις εύκολα ενώ προχωράτε μέσω των διαφόρων ενοτήτων. Το τεστ “Δοκιμάστε τις γνώσεις σας”  θα ενισχύσει την κατανόησή σας καθώς προχωράτε, και στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να συμπληρώσετε και να περάσετε ένα κουίζ πολλαπλών επιλογών  για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό σας.

Διάρκεια και Χρονικό όριο

Αυτό το μάθημα μπορεί να ολοκληρωθεί σε Περίπου 2 – 3 ώρες από την αρχή μέχρι το τέλος, αν και μπορείτε να το κάνετε στο δικό σας χρόνο.

Πιστοποιητικό

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του CPD πιστοποιημένου μαθήματος, οι μαθητές θα λάβουν το πιστοποιητικό τους σε PDF .