Γνώση Xειρωνακτικής Διακίνησης Φορτίων
Αυτό το μάθημα θα σας παρέχει την απαιτούμενη κατάρτιση για να κατανοήσετε τους κινδύνους που συνδέονται με τον χειρισμό φορτίων, να διεξάγετε εκτιμήσεις κινδύνου και να εφαρμόσετε ολοκληρωμένα μέτρα ελέγχου και ασφάλειας.

( 0 σχόλια )
ΕλληνικαΕλληνικα
2 - 3 ώρες
Μη διαθέσιμος

Σχετικά με το μάθημα

Υπάρχουν αρκετές ρυθμίσεις σε ισχύ για την προστασία του προσωπικού που εργάζεται στον τομέα της φιλοξενίας κατά την άσκηση των καθηκόντων που αφορούν την ανύψωση και μετακίνηση βαρέων αντικειμένων. Είναι σημαντικό να είστε επαρκώς εκπαιδευμένοι στις διαδικασίες χειροκίνητης διακίνησης φορτίων και  να είστε πλήρως ενήμεροι για τους «Κανονιμσούς χειροκίνητης λειτουργίας του 1992».

Ένας μεγάλος αριθμός ατυχημάτων που συμβαίνουν στο χώρο εργασίας κάθε χρόνο αποτελούν άμεση συνέπεια κακών πρακτικών χειροκίνητου χειρισμού φορτίων ή ανεπαρκής κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό μάθημα μας στην Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων θα σας παρέχει την απαιτούμενη εκπαίδευση για να αναγνωρίσετε τον κίνδυνο που συνήθως συνδέεται με τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, πώς να προβείτε σε αξιολόγηση του κινδύνου και πώς να εφαρμόσετε ολοκληρωμένα μέτρα ελέγχου και ασφάλειας.

Μιας και η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων είναι τόσο σημαντική στο χώρο εργασίας, αυτό το μάθημα θα βοηθήσει τους εργοδότες και τους εργαζομένους να:

 • Πλήρως συμμορφώνεται με το Ηνωμένο Βασίλειο υγεία και την ασφάλεια
 • Μάθετε για τη βιομηχανία των βέλτιστων πρακτικών, όπως ορίζεται από τους ειδικούς για την υγεία και την ασφάλεια

Το μάθημα αυτό είναι κατάλληλο για όλους τους εργαζόμενους, από το κατώτερο προσωπικό μέχρι τους επόπτες. Όποιος χρειάζεται να πραγματοποιήσει εργασίες χειρωνακτικής διακίνησης, όπως η μεταφορά αντικειμένων ή άρση βαρέων αντικειμένων θα επωφεληθούν από την εκπαίδευση μας, συμπεριλαμβανώντας:

 • Το προσωπικό της αποθήκης
 • Τους χειρωνάκτες
 • Το Προσωπικό Eφοδιαστικής
 • Τους εργαζόμενοι στην περιοχή Κατασκεύης
 • Τους διαχειριστές του χώρου
 • Το Προσωπικό Παράδοσης
 • Τους Βοηθούς φάρμας

Το μάθημα μας στην χιεροκίνητη διακίνηση φορτίων μας είναι πλήρως πιστοποιημένο από την Υπηρεσία Πιστοποίησης CPD, ώστε να γνωρίζεται ότι σας παρέχεται η τεχνογνωσία που χρειάζεστε για να πραγματοποιήσει δραστηριότητες χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με ασφάλεια. Όλα τα μαθήματα μας είναι πιστοποιημένα από την Υπηρεσία Πιστοποίησης CPD και είναι σύμφωνα με τις παγκόσμια αποδεκτές (CPD) Κατευθυντήριες Γραμμές Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης .

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα μας χειρωκίνητης διακίνησης φορτίων θα καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Νομοθεσία – Η ένοτητα αυτή θα διερευνήσει τον όρο «χειρωνακτική διακίνηση» και θα εξετάστει συγκεκριμένα τους λόγους που συμβαίνουν τραυματισμοί, τα πλεονεκτήματα της διαχείρισης κινδύνων, τη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις για την υγεία και την ασφάλεια
 • Προσδιορισμός των κινδύνων – Ο Προσδιορισμός των τύπων των τραυματισμών που προκαλούνται από τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων μπορεί να προβεί σημαντικός για τη μείωση του κινδύνου. Η ενότητα θα καλύψει επίσης τα επαγγέλματα υψηλού κινδύνου, την κίνηση και τη φροντίδα του μυοσκελετικού συστήματος.
 • Η αξιολόγηση του κινδύνου – Η ενότητα αυτή θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τι είναι μια αξιολόγηση του κινδύνου, πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε τους κινδύνους στο χώρο εργασίας, να καταγράψετε τα ευρήματα και διατήρησητε ενημερωμένων αρχείων κινδύνου
 • Μείωση του κινδύνου – Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να ελεγχθεί ο κίνδυνος είναι να μειωθεί και εφόσον είναι δυνατόν να εξαλειφθεί εξολοκλήρου. Η ενότητα αυτή θα σας βοηθήσει να προετοιμάσετε μια σειρά από μέτρα ελέγχου και να αναγνωρίσετε πώς η χειρωνακτική διακίνηση των καθηκόντων μπορεί να αποφευχθεί
 • Σωστές Τεχνικές – Γνωρίζοντας πώς να ολοκληρώσετε εργασίες χειρωνακτικής διακίνησης σωστά μπορεί να μειώσετε και να απομακρύνετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ατυχήματος. Η ενότητα αυτή θα σας εξοπλίσει με την τεχνογνωσία στην εκτέλεση, σπρώξιμο, τράβηγμα και την άρση φορτίων από χαμηλά επίπεδα

Δομή

Όπως και σε όλα τα μαθήματα μας, μπορείτε να συνδεθείτε στην προσωπική εκπαιδευτική σας σελίδα και, στη συνέχεια, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μάθημα απευθείας από τον υπολογιστή σας. Κάθε μάθημα παρουσιάζεται με συνοπτικές και εύκολες στην πλοήγηση ενότητες που καλύπτουν τα παραπάνω θέματα. Στο τέλος της κάθε ενότητας θα υπάρξει ένα σύντομο τεστ που ακολουθείται από μια μεγαλύτερο τεστ στο τέλος του μαθήματος. Εάν απαντήσετε σε  τουλάχιστον 21 από τις 30 ερωτήσεις σωστά και μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό CPD σας σε μορφή PDF.

Διάρκεια και Χρονικό όριο

Η διάρκεια του μαθήματος αυτού είναι μεταξύ 2 και 3 ώρες, ανάλογα με το πόσο γρήγορα θα προχωρήσετε μέσα από το υλικό.

Πιστοποιητικό

Μετά την ολοκλήρωση της τελικής αξιολόγησης του μαθήματος μπορείτε να κατεβάσετε ένα πιστοποιητικό PDF πιστοποιημένο από το CPD.